• studio 10 logo

Huisstijl | New Angle
Logo en huisstijl gemaakt voor New Angle, return on involvement. Deze Stichting helpt organisaties, stichtingen en individuen op het gebied van gezondheidszorg, sport, onderwijs en cultuur met het vinden van nieuwe bronnen van jaarlijkse bijdragen ter ondersteuning van hun werk.
April 2016

 
…nog een huisstijl >